Promovabilitatea studenţilor

/Promovabilitatea studenţilor
Promovabilitatea studenţilor2016-10-21T00:04:07+00:00

Studenţii care parcurg cei 2 ani de studiu vor putea fi promovaţi doar dacă notele obţinute de ei nu vor fi sub 5 respectiv D.

În cazul unor examene nepromovate sau la care studentul nu s-a prezentat din motive obiective, studenţii vor fi declaraţi restanţi la disciplinele respective şi se va proceda la reexaminarea lor.

În catalogul în care se ţine evidenţa rezultatelor obţinute, va fi consemnată şi nota de la examenul nepromovat cât şi nota de la examenul de restanţă.

În cazul înregistrării a 3 restanţe succesive în cadrul aceluiaşi an de studiu, studentul în cauză îşi pierde din oficiu calitatea de student dar are dreptul ca la următoarea sesiune de admitere să se reînscrie pentru repetarea anului respectiv.

Notele obţinute în anul precedent de către studentul reînscris vor putea fi echivalate doar dacă studentul are acordul cadrului didactic respectiv şi cererea sa este aprobată de Bordul Director al Seminarului.

La începerea anului II studenţii care au promovat toate examenele din anul precedent vor fi promovati din oficiu in anul următor de studii, prezentând totodata adeverinţele de practică misionară ce atestă desfăşurarea practicii eclesiale şi misionare pe durata vacanţei de vară.