Cine Suntem

/Cine Suntem
Cine Suntem2016-10-10T18:05:30+00:00

Seminarul Teologic Penticostal Filadelfia din Petroşani este o şcoală teologică evanghelică protestantă conservatoare, o comunitate academică ce fiinţează în context eclesial.

Promovăm o teologie biblică bazată pe revelaţia deplină a Sfintei Scripturi, o teologie trinitariană doxologică, o teologie misionară pentru ţară şi lume, o teologie evanghelică protestantă contemporană.

Avem o mărturisire de credinţă penticostală şi pregătim slujitori pentru mediul eclesial.

Dorim să asigurăm un climat academic pozitiv, care să faciliteze activitatea didactică şi procesul învăţării, manifestând respect faţă de Scriptură, faţă de actul didactic şi faţă de procesul de învăţare.

Astfel, Seminarul se înscrie în rândul şcolilor teologice evanghelice de nivel pre-universitar, aparţinătoare Cultului Creştin Penticostal din Romania.