Condiţiile de înscriere a candidaţilor la admitere

/Condiţiile de înscriere a candidaţilor la admitere
Condiţiile de înscriere a candidaţilor la admitere2019-09-05T09:48:04+00:00

Înscrierea la cursurile Seminarului este precedată de un interviu cu caracter eliminator, la care candidatul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

1. Să fie membru(ă) cu drepturi depline al unei Biserici evanghelice protestante (Biserică membră a Alianţei Evanghelice);
2. Să fie botezat(ă) de cel puţin 1 an;
3. Să fie absolvent(ă) a cel puţin 10 clase;
4. Să nu depăşească vârsta de 65 de ani

În situaţii excepţionale, Bordul Director poate aproba înscrierea unor candidaţi care nu împlinesc toate condiţiile cerute pentru admiterea în rândul studenţilor Seminarului.

Candidatul va prezenta la interviu un dosar care va cuprinde următoarele acte:

1. Fişa tip de înscriere la admitere,eliberată de secretariatul Seminarului;
2. Două fotografii color tip buletin;
3. Xerocopia actului de identitate;
4. Xerocopia ultimului act de studii;
5. Xerocopiile actelor de studii teologice (în cazul în care există);
6. Autobiografia şi mărturia personală (care să nu fie mai mult de 1 pagină);
7. Recomandarea tip din partea păstorului,formularul tip fiind eliberat de secretariatul Seminarului.

Recomandarea este confidenţială şi după ce a fost scrisă, va fi introdusă într-un plic care va fi deschis de către comisia de examinare; candidatul nu are voie să citească recomandarea.
Fișa tip de înscriere și recomandarea tip se pot obține de la secretariatul școlii sau de pot decărca, în format PDF, de pe site-ul Seminarului, secțiunea Admitere.