Conducerea

/Conducerea
Conducerea2022-05-17T11:34:27+00:00

conducereaConducerea activităţii Seminarului este exercitată de către Bordul Director, care este un organ de conducere colectivă şi este format din directorul Seminarului, secretar, consilierul în educaţia creştină și pastorul comunității școlare.

Activitatea Catedrelor şi a Compartimentului Administrativ este subordonată Bordului Director.

În prezent componenţa Bordului Director al Seminarului Teologic Penticostal Filadelfia din Petrosani este următoarea:

Director : pastor Daniel Nemeș – profesor

Secretar : Tiberiu Emeric Pop – profesor

Consilier în educația creștină : prezbiter Claudiu Valer Todeciu – profesor

Pastorul comunității școlare: pastor Daniel Nemes – profesor

Membrii Bordului Director sunt numiţi pentru mandate de 4 ani, la sfârşitul acestora fiind organizate întruniri cu caracter electiv.

Comitetul de conducere a Bisericii validează numirile făcute şi le comunică Adunării Generale a membrilor Bisericii la proximul sfat frăţesc.