Istoric

/Istoric
Istoric2016-10-20T23:52:36+00:00

Este bine cunoscut faptul că Bisericile penticostale din Valea Jiului au ştiut să-şi păstreze nealterată mărturia creştină în perioada comunistă şi au dat Trupului lui Hristos numeroşi slujitori devotaţi cauzei lui Dumnezeu.

Credem că această tradiţie a înaintaşilor noştri trebuie păstrată şi chiar revigorată, şi aceasta cu atât mai mult cu cât pe plan naţional bisericile evanghelice sunt confruntate cu sistemul pluralist de valori, cu sincretismul religios şi cu desacralizarea accentuată a tuturor aspectelor vieţii eclesiale, în contextul condiţiilor socio-economice, culturale şi etic-morale aflate în declin continuu în ţara noastră. Datorită acestor factori se poate observa o deteriorare a spiritului misionar, o pălire a mărturiei bisericilor locale, relaxarea spiritului evanghelic protestant şi chiar o criză de identitate.

Sesizând nevoia acută de a sprijini lucrarea lui Dumnezeu, prin pregătirea de lucrători, fratele păstor Petru Coman a luat iniţiativa şi a demarat procedura de înfiinţare a unei școli Biblice, în colaborare cu Misiunea Creştină Cristos pentru România din Timişoara, condusă de fratele Filip Ioan, și sprijinită de fratele John Dolinschi din S.U.A.

Școala Biblică a funcționat până în anul 2007 ca școală de misiune iar apoi s-a transformat în Seminarul Teologic Penticostal FILADELFIA.

Avându-se în vedere condiţiile create în noul locaş de închinare şi disponibilitatea Comunităţii Penticostale de Arad de a sprijini Seminarul, s-au putut iniţia relaţii de colaborare cu Biserici din Timişoara, Lipova, Oradea şi Medgidia care au sprijinit lucrarea prin trimiterea de fraţi păstori pentru a preda materiile de curs, iar din anul 2008 am colaborat și cu Colegiul Biblic VERITAS din Timişoara.

Prin harul lui Dumnezeu, Școala Biblică şi-a început activitatea în luna Septembrie 1996, cu un număr de 96 de cursanți, continuând în fiecare an cu un număr de aproximativ 25-38 de cursanți, alcătuind o clasă de studiu.

Întrucât peisajul eclesial s-a modificat substanţial, credem că slujirea noastră poate să răspundă în  mod edificator problemelor teologice şi practice cu care se confruntă acum atât Bisericile penticostale cât şi Bisericile evanghelice, în contextul unei societăţi aflate încă în criza post-comunistă într-o Europă post-creştină.

Dorim să stabilim un echilibru biblic între extremele existente în chestiunile teologice şi controversele care adesea au cauzat diviziuni în Trupul lui Hristos.

Dintr-un număr total de 527 de cursanti, au absolvit 217 de persoane, din care un număr de 27 de frați și-au continuat studiile, absolvind Facultatea de Teologie (la București și Arad).

De asemenea, un număr de 14 frati și-au continuat studiile la nivel de Colegiu Biblic, iar un frate a obţinut un doctorat în Teologie.

În afara de cei sus mentionați, au mai absolvit cursurile Seminarului Biblic, frați slujitori care sunt ordinaţi ca prezbiteri, diaconi, evanghelişti și învăţători de Școală Duminicală pentru copii.