Mesajul directorului

/Mesajul directorului
Mesajul directorului2022-05-17T12:29:13+00:00

Nemeș DanielDragi oameni ai lui Dumnezeu.

De la începutul existenței umane și până astăzi, Dumnezeu a comunicat și mai comunică cu omul, coroana creațiunii Sale. Chiar dacă prin căderea în păcat omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, totuși, în dragostea Lui nespus de mare, a continuat să transmită omului voia Sa cea bună, plăcută si desăvârșită. Pe parcursul istoriei umane această comunicare este consemnată cu precădere în Biblie, dar și în analele istoriei, astfel că cele șaizeci și șase de cărți care formează Scriptura ne revelează modul în care Dumnezeu a interacționat cu omul. Există două lumi, îndreptate una împotriva celeilalte, dominate de două voințe: voința omului și respectiv voința lui Dumnezeu.

Noi, ca robi ai lui Dumnezeu, am hotărât să răspundem chemării lui Dumnezeu și voinței lui. Asftel, conștienți de chemarea făcută, cu ajutorul lui Dumnezeu o echipă de frați din cadrul Bisericii Penticostale Filadelfia din Petroșani, ne-am unit eforturile pentru a fi folositori lucrării lui Dumnezeu, în vederea echipării pentru slujire a celor care vor să răspundă chemării lui Dumnezeu de a duce mai departe vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu.

În cadrul Seminarului Teologic Penticostal Filadelfia sunt așteptați și bine primiți toți aceia care doresc să studieze Scriptura într-un mod organizat.

Cu dragoste și prețuire, rob a lui Dumnezeu.
Pastor DANIEL NEMEȘ