Misiunea seminarului

/Misiunea seminarului
Misiunea seminarului2016-10-20T23:52:36+00:00

Scopul nostru

Scopul cursurilor Seminarului este de a echipa creştini născuţi din nou, cu precădere membri ai Bisericilor Penticostale dar şi a Bisericilor evanghelice protestante din Valea Jiului şi din zonele apropiate, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea Trupului lui Hristos, pentru slava lui Dumnezeu şi împlinirea planurilor Sale pe pământ.

Obiectivele noastre

Obiectivele cursurilor Seminarului sunt următoarele:
1. Să-i înveţe pe studenţi să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată mintea şi cu toată puterea lor, printr-o relaţie transformatoare, răscumpărătoare şi personală cu Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor;
2. Să asigure oportunitatea creşterii spirituale a fiecărui student în parte;
3. Să-i ucenicizeze pe studenţi astfel încât aceştia să-şi formeze un stil de viaţă caracteristic în vederea asemănării cu chipul lui Isus Hristos şi să-i ajute să fie în stare să dea socoteală într-un mod organizat şi argumentat de speranţa care este în ei, cu multă blândeţe şi reverenţă;
4. Să-i pregătească pe studenţi să devină slujitori eficienţi în bisericile locale, responsabili și plăcuți Domnului, instruiţi ca să slujească în locul pe care l-a pregătit El pentru fiecare, iubindu-şi aproapele ca pe sine însuşi;
5. Să ajute la formarea unei gândiri distinct creştine, capabile să judece şi să acţioneze conform principiilor biblice;
6. Să transmită cunoştinţe teologice în aşa fel încât fiecare student să poată cântări valoarea provocării divine şi să accepte această provocare în direcţia unui angajament pe viață în slujirea lui Dumnezeu, orientând cu precădere pe tinerii creştini către viaţa de slujire a lui Dumnezeu;
7. Să asigure o echipare şi o instruire suplimentară pentru lucrătorii aflaţi deja în slujirea lui Dumnezeu;
8. Să ofere o pregătire teologică şi o practică eclesială corespunzătoare acelor tineri care doresc să îşi aprofundeze pregătirea în cadrul instituţiilor teologice de grad universitar;
9. Să ajute bisericile locale în îndeplinirea menirii lor.