Modul de evaluare a nivelului de cunoştinţe a candidaţilor

/Modul de evaluare a nivelului de cunoştinţe a candidaţilor
Modul de evaluare a nivelului de cunoştinţe a candidaţilor2016-10-04T23:42:47+00:00

Nivelul de cunoştinţe biblice a candidaţilor se va evalua în cadrul interviului, de către comisia de examinare, pe baza răspunsurilor date la întrebări ce vizează cunoştinţele biblice dobândite de candidat.

Interviul are caracter eliminator.

După introducerea examinării în scris a candidaţilor, evaluarea se va face pe baza punctajului obţinut la proba scrisă şi la proba orală, făcându-se media aritmetică a celor două note.

Candidatul ale cărui cunoştinţe biblice nu depăşesc nivelul care corespunde notei 6 (şase) este descalificat.

În cazul în care candidaţii care sunt examinaţi în scris încearcă în mod fraudulos să treacă proba eliminatorie, vor fi descalificaţi instantaneu.