Modul de evaluare a nivelului de pregătire

/Modul de evaluare a nivelului de pregătire
Modul de evaluare a nivelului de pregătire2016-10-04T23:36:46+00:00

Nivelul de pregătire a studenţilor va fi evaluat pe baza unor examene scrise, funcţie de natura disciplinei de studiu şi de strategia cadrului didactic respectiv.

Examinarea se va face după parcurgerea materiei de studiu, la începutul proximului modul de curs, în aşa fel încât să nu fie împiedicată desfăşurarea procesului didactic.

În afara examinărilor, studenţii vor fi evaluaţi şi pe baza contribuţiei aduse la buna desfăşurare a procesului didactic, pe baza colaborării cu cadrele didactice şi cu ceilalţi studenţi.

Notele obţinute de studenţi în urma examinărilor vor fi de la 1 la 10, în cazul notării prin cifre, iar calificativele vor fi de la A la D, în cazul notării prin calificative.