Organizarea

/Organizarea
Organizarea2018-01-26T16:18:38+00:00

Seminarul Teologic Penticostal Filadelfia fiinţează în clădirea Bisericii Apostolice Penticostale FILADELFIA din Petroşani, situată în Str.9 Mai, Nr.1A, sub a cărei autoritate îşi desfăşoară activitatea.

Conducerea activităţii Seminarului este exercitată de către Bordul Director, care este un organ de conducere colectivă şi este format din directorul Seminarului, secretar, consilierul în educaţia creştină și pastorul comunității școlare.

Consiliul Profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice rezidente şi se întruneşte în şedinţe lunare şi ori de câte ori este nevoie. Consiliul Profesoral aprobă planul managerial şi analizează periodic îndeplinirea acestuia, analizează activitatea instructiv-educativă din Seminar şi propune măsuri de optimizare.

Consiliul de Administraţie este organul de decizie al întregii activităţi academice în domeniul curricular, extracurricular, al programelor de dezvoltare a Seminarului şi a programelor de activitate cu bisericile locale, precum şi în ceea ce priveşte evaluarea internă continuă a tuturor formelor de activitate.

Activitatea didactică se desfăşoară sub coordonarea a 3 Catedre: Catedra de Teologie Sistematică și Apologetică, Catedra de Teologie Biblică şi Catedra de Teologie Practică.

Catedrele se constituie pe arii curriculare.

Comisia metodică este formată din toate cadrele didactice rezidente şi atribuţiile sale sunt legate de organizarea bunului mers al activităţilor academice, extra-academice, de discutarea performanțelor școlare a studenţilor şi de propunerea unor soluţii de îmbunătăţire a activităţilor didactice.

Activitatea administrativă a Seminarului se desfăşoară în mod curent în cadrul Compartimentului Administrativ format din secretar, casier, administrator şi bibliotecar, aflat în subordinea Consiliului de Administraţie.

Seminarul Teologic Penticostal Filadelfia din Petroşani este o instituţie de învăţământ teologic preuniversitar care funcţioneaza pe lângă Biserica Apostolică Penticostală FILADELFIA din Petroşani pe baza procesului verbal de constituire a Seminarului, care a fost ratificat de Adunarea Generală a Bisericii. Activitatea Seminarului și diplomele acordate de Seminar sunt girate de Comunitatea Regionala Penticostală de Arad.

Bordul Director al Seminarului informează trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, Comitetul de conducere a Bisericii despre activitatea desfăşurată şi problemele curente, prin fratele păstor Daniel Nemes, directorul Bordului şi membru în Comitetul de conducere a Bisericii Filadelfia, în calitate de secretar.

Comitetul de conducere a Bisericii înformează în mod regulat Adunarea Generală a membrilor Bisericii despre activitatea ce se desfăşoară în cadrul Seminarului.