Practica eclesială și misionară

/Practica eclesială și misionară
Practica eclesială și misionară2019-09-05T09:55:20+00:00

Studenţii Seminarului sunt datori să participe la efortul misionar al bisericii locale de care aparţin şi potrivit cu chemarea, înzestrările şi abilităţile pe care le au, să efectueze activităţile de practică eclesială şi misionară.

În acest sens se organizează colaborarea Seminarului cu bisericile locale de care aparţin studenţii, în vederea obţinerii permisiunii de a efectua practica eclesială şi misionară, pentru a evalua în mod critic această activitate.

Seminarul şi biserica locală vor monitoriza în mod simultan activitatea fiecărui student.

Fiecare student este dator ca la terminarea celor 2 ani de studiu să obțină 30 de credite, desfășurând activități de practică eclesială și misionară.