Regulament

/Regulament
Regulament2018-01-26T16:48:52+00:00

Art. 1
Prezentul regulament stabilește condițiile și procedurile acordării statutului de Profesor Vizitator (Visiting Professor) conferit de către Seminarul Teologic Penticostal FILADELFIA din Petroșani cu scopul îmbunătățirii activității didactice/educaționale în Seminar.

Art. 2
1. Propunerea de conferire a statutului de Profesor Vizitator este făcută de către un membru al unei Catedre, al Consiliul Profesoral sau al Consiliul de Administraţie.
2. Propunerea este înaintată directorului Seminarului, care o va prezenta Bordului Director.

Art. 3
1. Statutul de Profesor Vizitator se acordă prin decizia directorului Seminarului Teologic Penticostal FILADELFIA din Petroșani.
2. Acordarea statutului de Profesor Vizitator se face după ce în prealabil propunerea a fost prezentată Bordului Director al Seminarului și acesta și-a exprimat votul în acest sens.
3. Avizul Bordului Director se pronunță cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Bordului prezenți la ședința de analiză (cu îndeplinirea condițiilor de cvorum).

Art. 4
1. Candidatul pentru acordarea statutului de Profesor Vizitator va fi ales dintre personalitățile mediului academic evanghelic protestant din țară sau din străinătate, care poate aduce beneficii Seminarului prin participarea la procesul didactic/educațional desfășurat în Seminar.
2. Persoanei în cauză i se va acorda un certificat care să ateste statutul de Profesor Vizitator la Seminarul Teologic Penticostal FILADELFIA din Petroșani. Statutul de Profesor Vizitator este un statut onorific.

Art. 5
1. Deținătorii statutului de Profesor Vizitator au obligația de a respecta programul Seminarului și planul activităților propuse.
2. Deținătorii statutului de Profesor Vizitator au obligația de a respecta Codul de etică și deontologie profesională a cadrelor didactice ale seminarului (Codul de conduită al cadrelor didactice).

Director,
pastor Daniel Nemes